Kernwaarden in het MKB

Bijna elk bedrijf kent ze wel: de kernwaarden, maar hoe bepaal je goede kernwaarden en zorg je ervoor dat deze kernwaarden ook echt gaan leven en iets gaan toevoegen?

Wat zijn kernwaarden?
Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur 3 tot 5 heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken.

Met kernwaarden geef je aan waarom en hoe je bedrijf dingen doet. Aan de hand van kernwaarden kun je veel makkelijker strategische beslissingen nemen. Als je kernwaarden hebt waar iedereen binnen je bedrijf achter staat, weet iedereen hoe hij dingen moet aanpakken. Je voorkomt veel discussies. Het is daarom een belangrijk onderdeel van je personeelsbeleid. Ook als je maar een klein bedrijf hebt.

Hoe stel je goede kernwaarden op?
Kernwaarden heb je al. Je moet er alleen achter komen wat ze zijn. Probeer te achterhalen waar jij en je personeel voor staan. Als groep mensen. Wat is nu echt belangrijk voor ons? Ga in gesprek met je werknemers om erachter te komen. Zo kom je tot de kern van de zaak. Het moet niet gaan over je product of dienst, maar over de mentaliteit binnen je bedrijf, de cultuur, de intrinsieke waarden van de personen binnen je bedrijf. Als je passende kernwaarden hebt gekozen, is het zaak ze bekend te maken. Zorg dat je werknemers er niet omheen kunnen, in positieve zin. Maak ze enthousiast om deze kernwaarden uit te dragen in alles wat ze doen. Zorg dat de kernwaarden zichtbaar zijn binnen je bedrijf. Bespreek de kernwaarden tijdens het functioneringsgesprek. Vraag je werknemer wat hij van die waarden vindt en hoe hij ze uitdraagt. Zorg dat hij zelf het initiatief neemt om de kernwaarden te vertalen naar de praktijk. Spreek concrete actiepunten af en kom hierop terug tijdens het beoordelingsgesprek. Zo kan ieder personeelslid zich de kernwaarden persoonlijk eigen maken. Gebruik je kernwaarden ook tijdens de werving en selectie van nieuw personeel. Neem ze op in het functieprofiel en de vacaturetekst. Zo trek je de juiste personen aan die passen bij de bedrijfscultuur. Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van je bedrijf. Ze geven je werknemers houvast en het gevoel dat ze aan iets belangrijks bijdragen. Dat zal ze motiveren. Het zal (op den duur) hun houding en gedrag bepalen.

Next Step Talent helpt je verder.
Een snelgroeiend MKB bedrijf gevestigd in Zuid-Limburg begeleiden wij bij hun “Next Step”, door een connectie te maken tussen de kernwaarden van het bedrijf en de competenties van de medewerkers. Wij hebben samen met de medewerkers de kernwaarden van de organisatie vertaald naar gedrag. Hierbij kwamen verschillende vraagstukken aan bod, zoals: “Wat voor een gedrag vertoon je als je te veel of te weinig van deze kernwaarden hebt?” Vervolgens hebben wij dit vertaald naar passende competenties. Deze competenties zijn op verschillende functieniveaus uitgewerkt en verwerkt in alle zaken zoals functieprofielen, beoordelingsmethodiek en zelfs Human Design om de volgende stap qua ambitie te bepalen.

Meer weten?
Maakt jouw bedrijf ook een snelle groei door en kunnen jullie ook hulp gebruiken met het vaststellen van kernwaarden en volgende stappen. Schroom dan niet om ons te contacteren.

Related work

Verpleeghuis Bergweide: ‘Gezamenlijke trots op elkaars werk en prestaties’

Verpleeghuis Bergweide: ‘Gezamenlijke trots op elkaars werk en prestaties’

ImprovementatWork: Het vinden van de juiste werknemer begint bij jezelf leren kennen

ImprovementatWork: Het vinden van de juiste werknemer begint bij jezelf leren kennen