we assess / we develop

Management Drives

Management Drives

Ieder mens heeft een aantal verschillende drijfveren. Drijfveren bepalen WAAROM je iets wel of niet doet, sturen je gedrag en komen voort uit de manier waarop je naar de wereld kijkt. Goed leiderschap ontketent het potentieel van mensen en hun omgeving.

Zes kleuren. Eén matrix. Dit is alles wat je nodig hebt om de drijfveren van een persoon, team of organisatie te visualiseren. Elke kleur verwijst naar een specifieke stijl, gedrag, cultuur, enz. Waarom kleuren? Omdat ze neutraler en universeler zijn dan woorden. Het gaat niet om mensen in categorieën of hokjes plaatsen. Het gaat erom mensen in staat te stellen volledig zichzelf te zijn, zich begrepen te voelen en anderen te begrijpen. Stel je de mogelijkheden eens voor als iedereen zichzelf en de mensen om zich heen zou begrijpen, en wat je dan gezamenlijk zou kunnen bereiken!

Krachtige Team Ontwikkeling

Is het team een echt team? Soms noemen we het een team, mar blijkt het meer een groep van mensen met individuele focus en aandachtsgebieden. Wij bouwen de brug tussen de organisatorische opgave en de kracht van het team. Meer vertrouwen, elkaar durven aanspreken en elkaar naar een hoger plan duwen! We kunnen dit bereiken door inzicht te geven in de drijfveren van elk teamlid en inzicht te geven in de teamdiversiteit. Wat moet het team meer of minder doen om de doelen te bereiken en een beetje plezier te hebben op de weg naar succes?

NST en MD, een krachtige combi!

Wij kunnen putten uit diepgaande ervaring op het vlak van leiderschap, culturele aspecten en ontwikkeling voor zowel team als individu. MD is een zeer effectieve methode waarmee we snel inzicht kunnen bieden en kunnen zorgen voor een breed gedragen taal. De combi van deze 2 aspecten maakt dat wij net die extra stap kunnen zetten en meer diepgang kunnen bieden. Wij gebruiken MD in een breed scala van oplossingen.

MD Outsourcing

Heeft jouw organisatie al een MD portal, of willen jullie dat graag, maar hebben jullie niet de capaciteit om voldoende mensen te certificeren? Wij kunnen deze taak snel, efficiënt en consistent overnemen!

Nieuwsgierig? Vraag ons voor een demo!

Onze andere assessments