Het leervermogen van jouw organisatie aanpassen in een tijd van veranderingen.

Als we de Amerikaanse futuroloog en trendwatcher Alvin Toffler mogen geloven, zijn de analfabeten van de 21ste eeuw niet langer de degenen die niet kunnen lezen of schrijven, maar degenen die niets nieuws kunnen aanleren. Op zich is dit natuurlijk niets nieuws. In zijn evolutietheorie gaf Darwin dit 150 jaar geleden in iets andere bewoordingen ook al aan:

“It is not the strongest species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is most adaptable to change.” 

 

Als we dit bekende citaat van Darwin in de huidige tijdgeest toepassen op organisatieontwikkeling, betekent het dat het hoogste IQ of de meeste kennis hebben geen garantie meer is om succesvol te zijn. Tegenwoordig gaat het veel meer om het leervermogen van je organisatie en medewerkers om zich aan te passen en te excelleren in een tijd van veranderingen. In dit artikel delen wij drie tips om de wendbaarheid van je organisatie te vergroten

1.  Change = constante factor

Organisaties en mensen veranderen voortdurend. Aan jou de uitdaging om er dus vooral voor te zorgen dat medewerkers niet zenuwachtig worden van verandering. Maak van change dus een constante factor en zorg voor stabiliteit door steeds opnieuw goed uit te leggen wat de noodzaak is. In een open cultuur, is er een sterker onderling vertrouwen. Daarmee geef je medewerkers houvast. Door hen op deze manier te ondersteunen, worden ze weerbaarder tegen veranderingen.

Het besef bij je medewerkers dat veranderingen noodzakelijk zijn, wordt verder versterkt als zij deze urgentie ook persoonlijk voelen en actief aan de slag gaan voor een duurzame inzetbaarheid. Zo zijn er voorspellingen dat 85% van de huidige banen verdwenen zijn in 2030 en dat één op de drie banen over 30 jaar door een robot en artificial intelligence zijn overgenomen. Deze cijfers zullen zeker een effect hebben op de employability van medewerkers en helpen om het urgentiebesef aanzienlijk te vergroten.

2.  Self Awereness van jouw medewerkers

Leren wordt nog vaak gezien als ‘we moeten een training volgen’ en is dé manier om prestaties binnen de organisatie te verbeteren. Om de wendbaarheid van je organisatie te verbeteren, is het goed om eens te beginnen naar een breder plaatje te kijken. Kent een medewerker zijn sterke of zwakke punten en is hij bereid zich verder te ontwikkelen? Door zelfinzicht te creëren, worden medewerkers gestimuleerd om kritisch te zijn op hun eigen gedrag en prestaties op de werkvloer en ontstaat een intrinsieke motivatie om te leren hoe het anders en beter kan. Door ruimte en (nieuwe) uitdagingen te bieden, lever je een optimale ondersteuning op de werkplek en groeit het lerend vermogen.

20% leer je van elkaar en door (360 graden) feedback
70% leer je op de werkvloer door te doen
10% leer je door formele (fysieke) trainingen en e-learning

3.  De juiste mindset

Met de juiste mindset ontstaat de overtuiging bij je medewerkers dat ze zichzelf kunnen verbeteren: zij zullen uitdagingen omarmen. Dit leidt tot een organisatie waarin mensen opener en leergieriger zijn en minder met elkaar concurreren. Een positief gevolg is dat dit zorgt voor een prettige cultuur en betere resultaten.

Door fouten te mogen maken, deze met elkaar te delen en hiervan te leren, stimuleer je deze mindset. Maar ook door veel meer te werken met leerdoelen in plaats van prestatiedoelen en te beoordelen op processen geef je deze manier van denken steeds meer vorm.

 


Ook jouw organisatie wordt sterker door in beweging te blijven! Met ons House of Assessments ondersteunen wij je met talentvraagstukken die je bezig houden en bieden wij je inzicht hoe jouw team er voor staat.  Meer weten? Kijk hier voor meer informatie over onze teamanalyses.

More Similar Posts