Kun je medewerkers aan je hechten door te investeren in een duurzame relatie?

Een kwart van de Nederlanders overweegt een carrièreswitch, zo blijkt uit recent onderzoek van de vacaturesite Indeed. De voornaamste redenen voor een carrièreswitch zijn een hoger salaris, leuker werk willen, of toe zijn aan iets anders.

Geen spijt van carrièreswitch
Andere redenen voor een carrièreswitch zijn meer uitdaging of minder minder werkdruk wensen. Het onderzoek onder 1.077 Nederlanders toont aan dat een carrièreswitch meestal goed uitpakt; slechts 17 procent van de mensen heeft spijt van een overstap.

Geen voldoening
Opvallend in het onderzoek is dat een groot deel van de respondenten aangeeft niet voldaan thuis te komen na een werkdag. 37 procent komt even vaak wel als niet, meestal niet of zelfs helemaal nooit met een voldaan gevoel thuis na een werkdag. Veel mensen ervaren een bepaalde vorm van onverschilligheid in hun huidige werk. Door weinig betrokkenheid en geen binding met het bedrijf waarvoor ze werken, is de kans groot dat ze vroeg of laat zullen uitkijken naar een andere, meer bevredigende werkkring.

Wat kun je doen om je personeel personeel aan je te hechten?
Ervan uitgaande dat jij als werkgever je medewerkers niet graag ziet vertrekken, is het zaak om werknemers op een positieve manier aan je organisatie te verbinden. Onderzoek van Indeed toont aan dat mensen op zoek zijn naar zingeving en het toevoegen van betekenis aan hun werk. Om deze reden is het belangrijk inzichtelijk te krijgen wat jouw medewerkers zinvol vinden in hun loopbaan, zodat je hierop in kunt spelen. Maar hoe krijg je nu inzichtelijk wat bij je medewerkers speelt? Middels assessments zorgen wij voor inzicht in mensen, hun motivatie en gedrag, zo ontdekken we waar jouw medewerkers behoefte aan hebben. Pas als je weet wat iemand beweegt, ben je in staat een duurzame relatie op te bouwen.

More Similar Posts