Human design als praktische link tussen strategie en doelstellingen

Door: Bas Blezer

Veel managers hebben het druk. Wat is druk zijn eigenlijk? Veel werk in korte tijd verzetten? Of is het met zaken bezig zijn die misschien een lagere prioriteit verdienen? We kunnen dat moeilijk beantwoorden voor jou. Problemen zijn er en worden vaak opgelost door aan allerlei knoppen te draaien. Processen verbeteren, financieel gedreven acties in te zetten of door samenwerkingen aan te gaan. Wij als Next Step Talent geloven dat human design de richting van oplossingen geeft die veel dichterbij liggen, maar we toch niet direct aan denken vreemd genoeg. In het Human Design denken maken we vooral de praktische link tussen strategie en doelstellingen naar dagdagelijkse gedragingen.

Ons grootste kapitaal is mensen. Hoe verbinden we de talenten die iedereen heeft aan de strategie en de koers die we varen? Maken we de vertaling van strategie naar competenties en gedragingen? Welke talenten hebben we eigenlijk nodig om de doelen te halen? Vragen die ons bedrijf dagelijks bezighoudt. We helpen bedrijven graag bij het verkennen van deze vragen en het vinden van antwoorden.  Door onder andere FQM assessments en Nesto (ons online test platform) in te zetten als middel en niet als doel ontstaan veel nieuwe inzichten. Elkaar echt leren kennen geeft begrip en respect en gaat nieuwe deuren openen. Verrassend welk onbenut potentieel er eigenlijk is binnen organisaties. Het inzetten op talenten laat medewerkers met gemak tien procent beter presteren. En laten we eerlijk zijn. Als deze tien procent gerealiseerd moet worden door efficiency maatregelen hebben we een aardige uitdaging voor de boeg.

Human design kan jouw organisatie helpen bij het verlagen van het verzuim, terugdringen van het verloop en het inzetten van talenten binnen de gekozen strategie. Wanneer begin jij?

Neem contact met ons op!

More Similar Posts